پنج شنبه ١١ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت|English
خدمات الکترونیک
قند پارسی (فارسی)

قندِ پارسي

فصلنامه فرهنگ و زبان و ادبِ فارسي

سالِ آغازين پائيز 1369 ﻫ ش/1990 م

تهيّه و انتشار قندِ پارسي كوششي است به‌قصد ارائه آراي استادان و پژوهشگران هند و بعضاً ايران در معرّفي و نقد آثار نگاشته شده به‌زبان فاخر فارسي از گذشته تاكنون و شرح احوال اديبان و فرهيختگان و ديگر پديدآورندگان اين آثار، به‌ويژه در هند.


شمارہ مجله

تاریخ انتشار

موضوع

شماره 75-78 بهار-زمستان 1396
مجموعه مقالات
شماره 73-74 پاییز –زمستان 1395 ﻫ ش/2017 م مجموعه مقالات
شماره 71-72 بهار ـ تابستان 1395 ﻫ ش/2016 م ويژه نامه استاد ضميره غفاراوا

شماره 69-70

پاييز- زمستان 1394 ﻫ ش

ويژه نامه ادبيات فارسي در دهلی

شماره 67-68

بهار ـ تابستان 1394 ﻫ ش/2015 م

ویژه نامه : دکتر سيد محمد يونس جعفری

شماره 65-66

پاييز- زمستان 1393 ﻫ ش

ویژه نامه زبان و ادب فارسی در بنگاله

شماره 63-64

بهار ـ تابستان 1393 ﻫ ش/2014 م

ویژه نامه ادبیات فارسی در دکن

شماره 61-62

پاييز- زمستان 1392 ﻫ ش

ويژه‌نامة استاد سيّده بلقيس فاطمه حسينی

شمارۀ 60-59

بهار ـ تابستان 1392 ﻫ ش/2013 م

ویژه نامه استاد شریف حسین قاسمی

شمارۀ 58-55

بهار، تابستان، پائيز، زمستان 1391 ﻫ ش

ويژه‌نامة استاد نذير احمد

شمارۀ 54-53

پائيز ـ زمستان 1390 ﻫ ش/ 12-2011 م

ويژه‌نامه استاد عابدي

شمارۀ 52-51

بهار ـ تابستان 1390 ﻫ ش/2011 م

با ياد عابدي

شمارۀ 50-49

پائيز ـ زمستان 1389 ﻫ ش/ 11-2010 م

ويژه‌نامه تاگور و بنگال

شمارۀ 48-47

زمستان 1388 ـ بهار 1389 ﻫ ش/10-2009 م

ويژه‌نامه کشمير و سيّد مير علی همدانی

شمارۀ 46-45

تابستان ـ پائيز 1388 ﻫ ش/ 2009 م

ويژه‌نامه حزين و بنارس

شمارۀ 44-43

زمستان 1387 ـ بهار 1388 ﻫ ش/09-2008 م

ويژه‌نامه سفرنامه‌هاي هند

شمارۀ 42-41

تابستان ـ پائيز 1387 ﻫ ش/ 2008 م

ويژه‌نامه نسخ خطّی هند

شمارۀ 40-39

زمستان 1386 ـ بهار 1387 ﻫ ش/08-2007 م

ويژه‌نامه ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي

شمارۀ 38

پائيز 1386 ﻫ ش/2007 م

ويژۀ بزرگداشت هشتصدمين سال تولّد مولانا جلال‌الدّين محمّد بلخی رومي

شمارۀ 37-36

بهار ـ تابستان 1386 ﻫ ش/ 2007 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 35

پائيز 1385 ﻫ ش/2006 م

طنز در ادبِ فارسي

شمارۀ 34-33

بهار ـ تابستان 1385 ﻫ ش/ 2006 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 32

زمستان 1384 ﻫ ش/ 06-2005 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 31

پائيز 1384 ﻫ ش/2005 م

ويژۀ مجموعه مقالاتِ همايشِ نقش ادبيّاتِ عرفانی فارسي در ايجادِ اخوّتِ جهانی

شمارۀ 30-29

بهار و تابستان 1384 ﻫ ش/ 2005 م

يادواره حزين لاهيجی

شمارۀ 28

زمستان 1383 ﻫ ش/ 05-2004 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 27

پائيز 1383 ﻫ ش/ 2004 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 26-25

بهار ـ تابستان 1383 ﻫ ش/ 2004م

مجموعه مقالات

شمارۀ 24-23

پائيز ـ زمستان 1382 ﻫ ش/ 04-2003 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 22

تابستان 1382 ﻫ ش/ 2003 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 21

بهار 1382 ﻫ ش/2003 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 20

زمستان 1381 ﻫ ش/ 03-2002 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 19

پائيز 1381 ﻫ ش/2002 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 18

تابستان 1381 ﻫ ش/ 2002 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 17

بهار 1381 ﻫ ش/2002 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 16

زمستان 1380 ﻫ ش/ 02-2001 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 15

تابستان 1380 ﻫ ش/2001 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 14

زمستان 1379 ﻫ ش/2001 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 13

بهار 1378 ﻫ ش/1999 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 12

پائيز 1376 ﻫ ش/1997 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 11

زمستان 1375 ﻫ ش/ 97-1996 م

ويژه‌نامه حافظ

شمارۀ 10

زمستان 1373 ﻫ ش/ 96-1995 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 9

بهار 1374 ﻫ ش/ 1995 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 8

پائيز 1373 ﻫ ش/1995 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 7

بهار 1373 ﻫ ش/ 1994 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 6

زمستان 1372 ﻫ ش/ 94-1993 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 5

زمستان 1371 ﻫ ش/ 93-1992 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 4

بهار 1371 ﻫ ش/ 1992 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 3-2

بهار 1370 ﻫ ش/ 1991 م

مجموعه مقالات

شمارۀ 1

پائيز 1369 ﻫ ش/1990 م

مجموعه مقالات