پنج شنبه ١١ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت|English
خدمات الکترونیک
دانشكده هاي زبان و ادبيات فارسي ايران


دانشكده­هاي زبان و ادبيات فارسي  ايرانرديف

نام سايت

توضيحات

1

دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب

سايت شامل اخبار و اطلاعيه­هاي مربوط به دانشكده و معرفي گروه­هاي آموزشي در مقاطع كارشناسي پيوسته، ناپيوسته و ارشد است دانشكده دو فصلنامه (علمي و پژوهشي) و (زبان و ترجمه) را چاپ مي­­كند.

2

دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي دانشگاه تبريز

دانشكده در پنج گروه آموزشي 1- زبان و ادبيات فارسي 2- فرهنگ و زبان­هاي باستاني 3- زبان و ادبيات فرانسه 4- زبان و ادبيات انگليسي 5- فلسفه فعاليت ميكند. سايت به معرفي نشريات دانشكده و همچنين نشريه زبان و ادبيات فارسي مي پردازد.

3

دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي داشنگاه علامه طباطبايي

سايت شامل معرفي دانشكده و گروه هاي زير مجموعه، بانك­هاي اطلاعاتي (آنلاين) و معرفي كرسي­هاي نظريه­پردازي، نقد و مناظره است

4

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

شامل معرفي دانشكده و همچنين راهنمايي استفاده از كتابخانه ديجيتال است

5

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد

 

6

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان

شامل بخش اخبار دانشكده و معرفي اساتيد دانشكده ها است.

7

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

شامل معرفي دانشكده و گروههاي آموزشي زير مجموعه و اعلام همايش­ها است. نشريات فنون ادبي و گوهر گويا در آن به فعاليت مشغول هستند. داراي قطب علمي زبان و ادبيات فارسي ميباشد كه قابليت لينك به آن وجود دارد.

8

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران به عنوان قطب برنامه ريزي آموزش زبان و ادبيات فارسي شناخته شده است سايت شامل پايگاه نشريات الكترونيكي دانشكده ادبيات ميباشد و نشريه زبان و ادبيات فارسي نيز در اين گروه منتشر مي­شود.

9

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي

اطلاع رساني آخرين اخبار دانشكده، معرفي دانشكده، اطلاعيه جلسات دفاع دانشجويان، اطلاعيه كنفرانس­ها و سمينارها، دسترسي به مجله­هاي دانشكده ادبيات

10

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز

شامل تاريخچه دانشكده، معرفي ليست دروس، دسترسي به كتابخانه­هاي دانشگاه، ليستي از نشريات فارسي و لاتين و معرفي موزه­هاي شيراز

11

دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيلان

شامل آخرين اخبار و اطلاعيه­هاي دانشكده، ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه و ارتباط با كتابخانه مركزي دانشگاه

12

دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي

مربوط به دانشگاه فردوسي مشهد ميباشد كه شامل معرفي دانشكده و گروههاي آموزشي، نام اساتيد و معرفي فصلنامه دانشكده است

13

دانشكده ادبيات، زبان ها و تاريخ دانشگاه الزهرا

شامل اخبار و معرفي دانشكده و گروه هاي آموزشي ميباشد دو فصلنامه زبان پژوهي نيز در سايت قابل رويت و مطالعه ميباشد.

14

دانشكده زبان و ادبيات دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

شامل معرفي دانشكده و دريافت چكيده پايان نامه ها و اطلاع رساني جلسات دفاع و همچنين دستيابي به نشريات دانشكده ميباشد

15

دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي و احد كرمانشاه

سايت به دو زبان فارسي و انگليسي فعال است و شامل معرفي دانشكده و رشته هاي زير مجموعه از جمله گروه زبان و ادبيات فارسي و چارت درسي ميباشد

16

دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك

به معرفي اساتيد رشته هاي دانشكده مي پردازد

17

دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

سايت شامل معرفي دانشكده و معرفي اهداف پژوهشي دانشكده است. بخش گروه زبان فارسي در حال تكميل اطلاعات است. قابليت ليتك به چند سايت مفيد را دارا است

18

دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد شمال

شامل معرفي دانشكده و معرفي فصلنامه تخصصي جستارهاي ادبي ميباشد

19

دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس

سايت شامل معرفي دانشكده و معرفي گروه زبان و ادبيات فارسي است كه برنامه هاي آينده و اقدامات آينده گروه را توضيح داده است و همچنين اطلاعات استادان، دانشجويان، كارمندان و اطلاع از برنامه پايان نامه ها و اطلاعيه­ها است.