پنج شنبه ١١ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت|English
خدمات الکترونیک
نشريات ادبي


سايت­هاي نشريات ادبي

رديف

نام سايت

توضيحات

1

پايگاه نشريات الكترونيكي دانشگاه تهران

مجلات به ترتيب حروف الفبا و همين طور فهرست موضوعات قابل دستيابي است

2

پرتال جامع علوم انساني/ ادبيات

شامل آشنايي با انواع ادبيات، قوالب شعر، گونه هاي نثر، علوم ادبي، ادبيات جهاني، سبكها و جريان هاي ادبي و بسياري مطالب سودمند و كاربردي است

3

دو فصلنامه  پژوهشنامه فرهنگ و ادب

 صاحب امتياز : دانشگاه آزاد اسلامي- واحد رودهن. امكان دستيابي به شماره هاي قبل وجود دارد

4

دو فصلنامه ادبيات عرفاني

مجله ايي علمي- پژوهشي مربوط به دانشكده ادبيات دانشگاه الزهرا كه فايل Pdf  آن قابل استفاده ميباشد.

5

دو فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي

صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي. امكان دستيابي به شماره هاي قبل وجود دارد.

6

دو فصلنامه پژوهش هاي زبان شناسي

صاحب امتياز: معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه اصفهان. امكان دستيابي به شماره هاي قبل وجود دارد.

7

 دو فصلنامه پژوهشنامه ادب غنايي

صاحب امتياز: دانشگاه سيستان و بلوچستان. امكان دستيابي به شماره­هاي قبل وجود دارد.

8

دو فصلنامه زبان پژوهي

صاحب امتياز: دانشگاه الزهرا(س). شامل اطلاعات آخرين شماره و امكان دسترسي به آرشيو شماره هاي گذشته را دارا ميباشد.

9

دو فصلنامه سه علامه (ادبيات و عرفان)

نشريه مربوط به موسسه علوم اسلامي – انساني دانشگاه تبريز است امكان دستيابي به اطلاعات همايش هاي برگزار شده انتشارات موسسه برنامه ها و فعاليتهاي موسسه و طرحهاي تحقيقاتي ميسر ميباشد.

10

دو فصلنامه فنون ادبي

صاحب امتياز: معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه اصفهان امكان دستيابي به شماره هاي قبل موجود است.

11

فصلنامه ادب (فرهنگي، ادبي)

در سايت رايزني فرهنگي ج.ا.ا- بيشكك قابل دستيابي است و نسخه فارسي و قرقيزي – روسي آن نيز دانلود ميشود.

12

فصلنامه سينا (فرهنگي، ادبي ، عرفاني)

اطلاعات كلي مجله در سايت رايزني فرهنگي ج.ا.ا- تاشكند قابل مطالعه است.

13

فصلنامه رودكي (ادبي، فرهنگي)

در سايت رايزني فرهنگي ج.ا.ا- دوشنبه معرفي شده است و امكان دانلود مقالات مجله نيز ممكن است.

14

فصلنامه  زبان و ادب فارسي

يكي از نشريات دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز ميباشد كه چكيده مقالات قابل دستيابي است.

15

فصلنامه  پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهركرد.  امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

16

فصلنامه ادبيات پايداري

صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه كرمان. امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

17

فصلنامه ادبيات تطبيقي

صاحب امتياز:دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه كرمان. امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

18

فصلنامه ادبيات فارسي

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي. امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

19

فصلنامه ادبيات فارسي

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد. امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

20

فصلنامه بوستان ادب

صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز. امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

21

فصلنامه پژوهش ادبي

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي. امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

22

فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي

صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي. امكان دانلود مقالات ميسر است

23

فصلنامه پژوهش هاي زبان و ادبيات  تطبيقي

صاحب امتياز: دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس. دربرگيرنده گرايشهاي متنوعي در حوزه ادبيات تطبيقي (روايت شناسي تطبيقي، اسطوره شناسي تطبيقي، استعاره شناسي تطبيقي، بلاغت شناسي تطبيقي، متن شناسي تطبيقي، تصوير شناسي تطبيقي، تخيل شناسي تطبيقي) ميباشد. امكان دانلود مقالات ميسر ميباشد

24

فصلنامه پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي

صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان. امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

25

فصلنامه پژوهش هاي زباني

صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران. امكان دانلود مقالات ميسر است

26

فصلنامه پژوهشنامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي)

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهاقان. امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

27

فصلنامه پژوهشنامه ادبيات و علوم انساني

صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتي. امكان دستيابي به مقالات موجود است

28

فصلنامه پژوهشهاي ادبي

صاحب امتياز: انجمن زبان و ادبيات فارسي. امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

29

فصلنامه تاريخ ادبيات

صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي. امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

30

فصلنامه تخصصي زبان و ادب فارسي

صاحب امتياز: دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد سنندج. امكان دستيابي به جديدترين شماره مجله ميسر است

31

فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)

فصلنامه ای خصوصی است که توسط آقای دکتر اُمید مجد بنیانگذاری شده است. امكان دستيابي به شماره هاي قبلي مجله موجود است

32

فصلنامه جستارهاي ادبي

صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي،(دانشگاه فردوسي مشهد) امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

33

فصلنامه زبان پژوهي

صاحب امتياز: دانشگاه الزهرا امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

34

فصلنامه متن پژوهي ادبي

صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

35

فصلنامه زبان و ادب پارسي

صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي امكان دستيابي به آخرين شماره مجله و شماره هاي قبلي موجود است

36

فصلنامه زبان و ادبيات فارسي

صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم تهران امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

37

فصلنامه زبان و ادبيات فارسي

 صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فسا امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

38

فصلنامه مطالعات و تحقيقات ادبي

صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم تهران) امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است

39

فصلنامه نامه فرهنگستان

صاحب امتياز: فرهنگستان زبان و ادب فارسي حوزه هاي موضوعي در خصوص: تحقيقات زبانى و ادبى‌، زبان و فرهنگ ايران باستان‌، فنون بلاغى‌، تحليل متون‌، گويش‌هاى ايرانى‌، فرهنگ مردم‌، نقد و بررسى آثار ادبى كهن و نقد و بررسى شعر و ادبيات داستانى معاصر

40

فصلنامه نقد ادبي

صاحب امتياز: مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس امكان دستيابي به شماره هاي قبلي موجود است.

41

فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي(

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب دسترسي به شماره هاي قبلي موجود است

42

فصلنامه مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي)

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت دسترسي به شماره هاي قبلي موجود است

43

فهرست نشريات فارسي مصوب گروه  علوم انساني

در سايت اطلاعات علمي مركز جهاد دانشگاهي نشريات مربوط به گروه علوم انساني قابل دستيابي است و با انتخاب مجلات امكان دستيابي به مطالب آن وجود دارد

44

 كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي

صاحب امتياز: دانشگاه يزد امكان دستيابي به شماره هاي قبل وجود دارد

45

ماهنامه ادبستان فرهنگ و هنر

مجله به صورت فيزيكي قابل دستيابي است

46

ماهنامه حافظ

دانشنامه‌يي ارزنده از فرهنگ ايراني و ادب فارسي ست كه آثار پژوهشي و مقالات ادبي، تاريخي، حقوقي و سياسي نزديك به يك هزار نفر از اصحاب قلم و انديشه وشعر و ادب را داراست و اطلاع رساني اخبار، انجمن­ها و كلاس هاي ادبي و معرفي كتاب را در بر دارد

47

ماهنامه رشد آموزش زبان و ادب فارسی

با ورود به اين سايت به طور مستقيم از سايت پرتابل جامع علوم انساني ميتوان استفاده كرد و امكان استفاده از مقالات را داراست

48

مجله پژوهش ادبيات معاصر جهان

صاحب امتياز: دانشگاه تهران به صورت فصلنامه منتشر ميشود و شماره هاي جديد و گذشته آن قابل دستيابي ميباشد

49

مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني

صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران مطالب شماره هاي قبلي قابل دستيابي است

50

فصلنامه گوهر گويا

صاحب امتياز: انجمن ترويج زبان و ادب فارسي امكان دستيابي به آخرين شماره و آرشيو مجلات ميسر است

51

فصلنامه متن شناسي ادب فارسي

صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان امكان دسيابي به آخرين شماره و آرشيو مجلات ميسر است